Nodarbības

CrossFit nodarbības
Programma satur mainīgas funkcionālas kustības, izpildītas relatīvi (individuāli) augstā intensitātē, kuru mērķis ir uzlabot veselību, attīstīt fiziskās spējas (spēku, izturību, jaudu, ātrumu, lokanību), kā arī uzlabot cilvēka psihisko noturību. Pamatā mūsu nodarbības ietver trīs fizisko aktivitāšu elementus (olimpiskā svarcelšana, vingrošana, izturības treniņš). Vienas stundas ietvaros visi šie elementi tiek apvienoti vienā intensīvā grupas treniņā.
Nodarbībās tiek apvienotas šo elementu daudzās un dažādās kustības, tā veidojot nodarbības ļoti daudzveidīgas. Lielā daudzveidība arī ļauj treniņus pielāgot jebkuram, neskatoties uz iepriekšējo pieredzi, vecumu vai fizisko sagatavotību, pielāgojot intensivitāti, svaru, atkārtojumu skaitu, laiku un kustības grūtības pakāpi.
Nodarbības ilgst 1 stundu, grupās līdz 10 vai 12 cilvēkiem. Grupas netiek iedalītas ne pēc vecuma, ne dzimuma, ne fiziskās sagatavotības. Visi grupas dalībnieki trenējas kopīgi, motivējot un atbalstot viens otru.
Fitness nodarbības (apļa treniņi)
Treniņi, kur akcents tiek likts uz funcionāla ķermeņa attīstīšanu izmantojot apļveida intervālu stila treniņus. Treniņos netiek izmantoti svara stieņi.
Uzsvars tiek likts darbam ar savu ķermeņa svaru, medicīnas bumbām, svara bumbām un cardio elementiem.  Nodarbībās netiek izmantoti svara stieņi. 
Weightlifting nodarbības
Treniņi tiem, kuri vēlas uzlabot tehnisko izpildījumu olimpiskajā svarcelšanā, un uzabot vispārējo ķermeņa spēku.
Kids
Vispārējās sagatavotības treniņi bērniem vecumā no 5-7 gadiem. 
Basics (apmācības kurss)
Šajās nodarbībās tiek pastiprināti apmācīts pareizs vingrinājumu tehniskais izpildījums.
Individuālās nodarbības
Domātas tiem, kas grib trenēties pēc individuālas programmas vai arī vēlas papildu treniņu, paralēli ierastajiem WOD treniņiem.
Open Gym
Nodarbības laikā var aizvadīt individuālos treniņus, izmantojot visu zālē pieejamo inventāru.