Nodarbības

“CF”
Programma satur mainīgas funkcionālas kustības, izpildītas relatīvi (individuāli) augstā intensitātē, kuru mērķis ir uzlabot veselību, attīstīt fiziskās spējas (spēku, izturību, jaudu, ātrumu, lokanību), kā arī uzlabot cilvēka psihisko noturību. Pamatā mūsu nodarbības ietver trīs fizisko aktivitāšu elementus (olimpiskā svarcelšana, vingrošana, izturības treniņš). Vienas stundas ietvaros visi šie elementi tiek apvienoti vienā intensīvā grupas treniņā.
Nodarbībās tiek apvienotas šo elementu daudzās un dažādās kustības, tā veidojot nodarbības ļoti daudzveidīgas. Lielā daudzveidība arī ļauj treniņus pielāgot jebkuram, neskatoties uz iepriekšējo pieredzi, vecumu vai fizisko sagatavotību, pielāgojot intensivitāti, svaru, atkārtojumu skaitu, laiku un kustības grūtības pakāpi.
Nodarbības ilgst 1 stundu, grupās līdz 10 vai 12 cilvēkiem. Grupas netiek iedalītas ne pēc vecuma, ne dzimuma, ne fiziskās sagatavotības. Visi grupas dalībnieki trenējas kopīgi, motivējot un atbalstot viens otru.
Fitness 
Programma, kurā uzsvars tiks likts darbam ar savu ķermeņa svaru, kā arī ar medicīnas bumbām, un svara bumbām. Pēc izvēles var tikt izmantoti arī svara stieņi. Nodarbībā nav iekļauta olimpiskā svarcelšana. Šī ir iespēja tiem, kas nevēlas celt smagus svarus, bet izbaudīt funkcionālā fitnesa nodarbības.
Weightlifting
Programma, kurā akcents tiek likts uz spēka attīstīšanu, olimpisko svarcelšanu un muskuļu masas palielināšanu.
On-Ramp
Šajās nodarbībās tiek apmācīts sarežģītāko elementu tehniskais izpildījums attiecīgajam “Intro” jeb apmācības ciklam.
Individuālās nodarbības
Domātas tiem, kas grib trenēties pēc individuālas programmas vai arī vēlas papildu treniņu, paralēli ierastajiem WOD treniņiem.
Open Gym
Nodarbības laikā var aizvadīt individuālos treniņus, izmantojot visu zālē pieejamo inventāru.