Kāpēc Funkcionālais Fitness? (Cilvēka primārās pamata kustības)

Mūsdienās vārdu salikums “Funkcionālais Fitness” šķiet tiek izmantots visur. Funkcionālais Fitness nozīmē to, ka treniņu programma ir balstīta uz cilvēka pamata kustībām, kuras tiek darītas ar mērķi uzlabot ikdienas kvalitāti, kā arī fizisko stāvokli. Visas kustības tiek izpildītas ar brīvajiem svariem vai sava ķermeņa svaru. Spēka trenažieri netiek izmantoti.

Tālāk īsumā par cilvēka sešām primārajām kustībām, kurām noteikti būtu jābūt iekļautām treniņu plānā. 

Gaita, skriešana, mešana
Šis viss ir kā viena sadaļa, jo iekļauj spēju ķermenim veikt rotāciju. Senā pagātnē, lai cilvēki izdzīvotu, bija nepieciešams medīt. Medības iekļāva tādas kustības kā skriešanu un mešanu. Iešanu mēs izmantojam ikdienā visvairāk un nepārtraukti, kad kaut kur pārvietojamies. Gaita ir pati svarīgākā pamatkustība. Mūsdienās biežākais iemesls pēkšņai muguras traumai ir kustība, kura iekļauj sagriešanos/rotāciju kopā ar noliekšanos.

Pietupiens
Mūsu senčiem bija nepieciešams pietupties, lai varētu pacelt smagus objektus, uzbūvēt pajumti un paēst. Arī mūsdienās vēl joprojām ir nepieciešams pietupiens, lai apsēstos krēslā, tualetē vai iekāptu mašīnā. Daudziem pietupiens nepieciešams darbā, tāpēc tos regulāri izpilda arī sporta zālē.

Nolieciens
Lai spētu uzbūvēt pajumti, pagatavot maltīti un pacelt priekšmetus no zemes, mūsu senčiem bija jāizpilda arī nolieciens. Mūsdienās visbiežāk noliecienu izpilda mātes, medmāsas, celtnieki. Arī vienkāršos mājas darbos noliekšanās ir nenovēršama. Nespēja pareizi pacelt priekšmetus no zemes palielina iespēju satraumēties.

Izklupiens
Izklupiens nepieciešams gadījumos, kad pārvietojies pa nelīdzenu virsmu vai nepieciešams pārkāpt pāri kādam šķērslim. Mūsdienās izklupiens ir sastopams daudzos sporta veidos, kā arī ikdienā un mājas darbos. Nepietiekams spēks un nespēja izpildīt izklupienu, palielina iespēju nokrist, radot gurnu kaulu plīsumus. Bieži vien šī problēma ir novērojama vecāka gada gājuma cilvēkiem. 

Grūšana
Grūšanai senos laikos bija liela nozīme kaujās, smagu objektu pārvietošanai un būvniecībā. Tie, kuri ir strādājuši lauksaimniecībā, zina, cik liela nozīme ir grūšanai ikdienas darbos. Ikdienā grūšana sastopama arī, piemēram, pārvietojot mēbeles, stumjot iepirkuma ratus, pieceļoties no zemes.

Vilkšana
Senos laikos cilvēkiem pēc medībām medījums bija jānogādā mājās, ko darīja velkot. Parādoties pirmajām laivām un kuģiem, daudzām ciltīm vilkšana bija neizbēgama, jo tā tika pārvietoti kuģi. Arī mūsdienās vilkšana ir sastopama  ikdienas darbos kā arī daudzos sporta veidos.