Atspiediens

Pareiza atspiediena izpilde:
*Rokas apmēram plecu platumā 
*Atspiediena laikā augšdelna atrodas 45 grādu lenķī no ķermeņa (skats no augšas)
*Atspiediena laikā elkoņi atrodas virs plaukstas (skats no priekšas)
*Gurni vienā līmeni ar pleciem 
*Mugura neintrāla (naba ievilkta, dibens aktivizēts)
*Skats uz leju
*Krūtis pieskaras pie zemes 

Nepareiza atspiediena izpilde:
*Rokas atrodas ievērojami plātāk par pleciem
*Atspiediena laikā augšdelnas atrodas 90 grādu lenķī no ķermeņa (skats no augšas *Atspiediena laikā elkoņi atrodas ārpus plaukstām (skats no priekšas)
*Gurni iekrituši zemāk par pleciem *Mugura iekritusi/izliekta, dibens atšauts
*Skats uz priekšu