Nodarbības

WOD (Workout of the Day)
Programma satur mainīgas funkcionālas kustības, izpildītas relatīvi (individuāli) augstā intensitātē, kuru mērķis ir uzlabot veselību, attīstīt fiziskās spējas (spēku, izturību, jaudu, ātrumu, lokanību), kā arī uzlabot cilvēka psihisko noturību. Pamatā mūsu nodarbības ietver trīs fizisko aktivitāšu elementus (olimpiskā svarcelšana, vingrošana, izturības treniņš). Vienas stundas ietvaros visi šie elementi tiek apvienoti vienā intensīvā grupas treniņā.
Nodarbībās tiek apvienotas šo elementu daudzās un dažādās kustības, tā veidojot nodarbības ļoti daudzveidīgas. Lielā daudzveidība arī ļauj treniņus pielāgot jebkuram, neskatoties uz iepriekšējo pieredzi, vecumu vai fizisko sagatavotību, pielāgojot intensivitāti, svaru, atkārtojumu skaitu, laiku un kustības grūtības pakāpi.
Nodarbības ilgst 1 stundu, grupās līdz 10 vai 12 cilvēkiem. Grupas netiek iedalītas ne pēc vecuma, ne dzimuma, ne fiziskās sagatavotības. Visi grupas dalībnieki trenējas kopīgi, motivējot un atbalstot viens otru.
Fitness WOD ir pārveidota WOD nodarbība, kurā uzsvars tiks likts darbam ar savu ķermeņa svaru, kā arī ar medicīnas bumbām, un svara bumbām, šajos WOD treniņos netiks izmantoti svaru stieņi un iekļauta olimpiskā svarcelšana. Šī ir iespēja tiem, kas nevēlas celt smagus svarus, izbaudīt funkcionālā fitnesa nodarbības un organiski iekļauties treniņu programmā.
Skill
Nodarbības ir paredzēta specializācijas novirzienu (Olympic Weightlifting vai Gymnastics), sarežģītāko elementu  apguvei. Nodarbību mērķis ir uzlabot un padziļinātāk apgūt kāda elementa tehnisko izpildījumu, kā arī uzlabot savas spējas un sniegumu attiecīgajā elementā.
Mobility
Mūsu Mobility nodarbības piedāvā saglabāt un uzlabot Jūsu locītavu, muskuļu un saistaudu veselību. Jums tiks parādītas un iemācītas dažādas tehnikas, lai uzlabotu lokanību, palielinātu mobilitāti locītavās, atvieglotu hronisku muskuļu saspringumu un mazinātu sāpes.
3D Core
Nodarbības mērķis ir uzlabot cilvēka biomehāniskās īpašības un core – pareizu stāju, gaitu un vispārēju funkcionalitāti, atgūt cilvēkos spēju kustēties visās plaknēs.
Individuālās nodarbības
Domātas tiem, kas grib trenēties pēc individuālas programmas vai arī vēlas papildu treniņu, paralēli ierastajiem WOD treniņiem.
Open Gym
Nodarbības laikā var aizvadīt individuālos treniņus, izmantojot visu zālē pieejamo inventāru.