Maija sasniegumi

Apsveicam ar uzlabojumiem un jauniem panākumiem maijā!
Laila T. – Kipping Pull Ups
Eva A. – Rope Climb
Artis S. – Burpee, Row 354
Edgars K. – Annie 9:09
Guna U. – Burpee, Row 282
Jānis V. – Burpee, Row 340 
Lauris L. – Squat Clean 87kg
Uģis P. –  Burpee, Row 223
Viljams T. – Annie 7:07